شرایط استفاده

شهر: آبادان

صنف: خدمات خودرویی

آدرس: آبادان کفیشه گلستان 16جنب سوپر مارکت محله

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۵۶۳۲۵۵۵۵

موقعیت پذیرنده