شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: سوپرمارکت ها

آدرس: خ خطیب نرسیده به لواش پزی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۴۴۷۳۵۸۷

موقعیت پذیرنده