شرایط استفاده

شهر: تبریز

صنف: سایر خدمات

آدرس: آبرسان جنب اداره نوسازی تعاونی مصرف اداره نوسازی

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۴۱۳۳۳۵۹۰۹۴

موقعیت پذیرنده