شرایط استفاده

شهر: کرج

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: میدان امام حسین خیابان ساسانی رو به روی مخابرات

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۸۱۶۹۳۹

موقعیت پذیرنده