شرایط استفاده

شهر: کرج

صنف: خدمات دارو و درمان

آدرس: بلوار چمران روبروی مبل کوروش

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۲۰۳۶۰۶

موقعیت پذیرنده