شرایط استفاده

شهر: تهران

صنف: سایر فروشگاه ها

آدرس: شهرک قدس میدان صنعت بلوار خوردین خ هرمزان نبش پیروزان جنوبی فروشگته رفاه وزارت علوم و تحقیقات

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۴۴۵۸۹۸۴۷