شرایط استفاده

شهر: اندیشه

صنف: سایر خدمات

آدرس: خیابان اندیشه فاز یک بلوار طالقانی کوچه سوسن یکم

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۶۵۵۳۵۳۱۱

موقعیت پذیرنده