شرایط استفاده

شهر: گیلاوند

صنف: فرهنگ و هنر

آدرس: محله جیلارد بلوار شهید بهشتی جنب ساختمان اداره ثبت سینما پرستو

ساعت پاسخگویی و سرویس دهی: تمام وقت

روزهای سرویس دهی: تمام روزهای هفته

تلفن تماس: ۷۶۳۳۱۶۰۵

موقعیت پذیرنده